מאמרים

דמי מזונות ומשמורת משותפת – מה הקשר?

לאורך יותר מדי שנים, התקיים נתק בין נושא דמי המזונות ובין נושא המשמורת. על פי הדין העברי היו גברים חייבים, ועדיין חייבים, לממן את כל צרכי ילדיהם הקטינים ללא קשר להיקף המשמורת. גבר שראה את ילדיו שלוש פעמים בשבוע, היה חייב במזונות כמו גבר שראה את ילדיו אחת לשבועיים (גם אם במקרים מסוימים, ניתנו "הנחות" קלות). אלא שכל זה השתנה לפני מספר שנים עם מתן פסק דין בע"מ 919/15, שעשה צדק עם כל הצדדים ובמיוחד עם הילדים. אז מה כל זה אומר וכיצד מבוצע חישוב דמי מזונות על פי הדין החדש? על כך תוכלו לקרוא ממש כאן בשורות הבאות.

 

פסק דין בע"מ 919/15 – מה הוא אומר?

ובכן, המדובר בפסק דין מכונן, המשתרע על פני מאות עמודים, שאותם לא נוכל לפרט בשורות אלה, אך באופן כללי, לראשונה בהיסטוריה הישראלית, עושה פסק הדין את הקשר הבלתי נמנע בין גובה המזונות ובין המשמורת המשותפת. בפסק הדין, מתייחסים השופטים לפערי השכר בין נשים לגברים, אך מטילים אחריות זהה על כל הורה בכל הקשור למימון הוצאות הקטינים. באופן ספציפי, מתייחס פסק הדין למקרה של משמורת משותפת, מקרה בו שני ההורים מעורבים בחיי ילדיהם בצורה זהה ושבו חלות על שני ההורים הוצאות גידול ברמה זהה. במקרה כזה, כך הכריע פסק הדין החשוב, יחולקו המזונות באופן שווה בין ההורים כשהפרמטר המבדל היחיד הוא רמת ההכנסה של כל הורה. אם שני ההורים מרוויחים סכום דומה, לא יהיה כלל תשלום מזונות וכל צד יממן את ההוצאות כאשר הילדים נמצאים אצלו. לגבי הוצאות משותפות, נקבע מנגנון של ההורה המרכז, שהוא מנגנון שוויוני לחלוטין.

 

מדוע זה חשוב?

לא צריך עורך דין גירושין בתל אביב כדי להבין שהנושא של חלוקת משמורת ומזונות הוא נושא מורכב ומסובך. נשים רבות אכן חוות קושי כלכלי עצום בגידול הילדים וגברים רבים מדירים רגליהם ממשימת הגידול בכלל. אלא שלא כך היא אצל כולם. יותר ויותר נשים מרוויחות שכר נאה ושוויוני ויותר ויותר גברים דורשים להיות מעורבים באופן מלא בחיי ילדיהם. חוסר איזון בין חישוב דמי מזונות ובין היקף המשמורת באופן בלתי נמנע ייצור גם חוסר איזון בחיי הילדים וישית סבל רב על כל הצדדים. זה נכון שנשים רבות רואות בפסיקה החדשה בשורה רעה, אלא שבסופו של דבר פסיקה זו פועלת גם לטובתן – לטובתן באופן ישיר ולטובתן דרך טובת הילדים.

 

אז כמה אתם צריכים לשלם?

ובכן, חישוב דמי מזונות במקרה של משמורת משותפת הפך להרבה יותר פשוט על פי הפסיקה החדשה, אך עדיין לא מדובר בנוסחה מתמטית אחידה לכולם, עליה יכול לספר לכם כל עורך דין גירושין בתל אביב. לצורך החישוב ניקח בחשבון את נתוני השכר של כל הורה, את זמני השהייה של הילדים אצל כל הורה ונעשה חלוקה שוויונית של המזונות. ישנם היום מחשבונים שיודעים לעשות בדיוק את זה. יחד עם זאת, שימו לב שישנן הוצאות משותפות עבורן כן תהיה העברת כספים בין ההורים, אם כי מדובר בהוצאות שאכן קיימות והחלוקה בהן היא עדיין שוויונית, גם אם הורה אחד מרכז אותן עבור שני ההורים.