פלילי קטינים

התיישנות על עבירות קטינים – מה צריך לדעת?

התיישנות על עבירות קטינים
התיישנות על עבירות קטינים

על פי החוק, ישנה התיישנות על עבירות קטינים שחלה אחרי שנה אחת. ההתיישנות חלה על רוב העבירות שנעשו על ידי קטינים מתחת לגיל 18, למעט במקרים חריגים בהתאם לאופי ולחומרת המעשה המדובר.

הסיבה מאחורי התיישנות על עבירות קטינים כה מהירה היא הרצון של המדינה למנוע כמה שיותר הפרעות והשפעות שליליות על התפתחות הקטין ועל השתלבותו בחברה. במקרה כזה ניתן לבצע מחיקת רישום פלילי. לכן, החוק מחייב את הרשויות להגיש כתב אישום נגד קטין בהקדם, עד שנה ממועד העבירה. חשוב לדעת כי גם ישנה התיישנות על רישום פלילי נגד קטין, לפעמים עד מחיקתו לחלוטין, שנכנסת לתוקף החל ממתן גזר הדין.

על אף זאת, ישנם מספר תנאים בהם התיישנות על עבירות קטינים עלולה להיות מבוטלת, זאת על פי שיקול דעתה של מערכת המשפט:

  • עבר פלילי – ככל שנפתחו יותר תיקים פליליים לקטין, גדל הסיכוי שההתיישנות על העבירה תבוטל.
  • המלצה של שירות המבחן לנוער יכולה להטות את הכף באופן משמעותי.
  • ראיות מוצקות – הסיכוי לאישור תביעה נגד קטין גדל בהתאם לכמות הראיות המוצקות שעומדות נגדו.
  • גיל הקטין בביצוע העבירה – ככל שהקטין בוגר יותר בגילו, מערכת המשפט תהיה סבלנית פחות כלפי עבירות.
  • מידת מעורבותו של הקטין בביצוע העבירה משפיע גם הוא על האפשרות לביטול ההתיישנות.
  • טיב העבירות מהווה שיקול מרכזי, משמע אם מדובר בעבירות חמורות ביותר לא תחול עליהן התיישנות גם אם הן בוצעו על ידי קטין.