צוואות וירושה

האם בית המשפט הישראלי מאפשר תרגום צוואה?

תרגום צוואה
תרגום צוואה

ישנם מקרים בהם צוואה כתובה במקור בשפה זרה שאיננה נפוצה בארצינו, לדוגמה אמהרית או צרפתית. במקרים כאלה תרגום הצוואה לעברית הוא צורך ממשי כדי שניתן יהיה לדון בה ולקיימה אם בית המשפט אישר אותה.

אמנם תרגום צוואה הוא הליך מוכר בתחום הירושות והצוואות, אבל בכל זאת יש להקפיד על הדגשים הנדרשים לאישור הצוואה.

ידוע כי כל צוואה צריכה לעבור אישור נוטריוני, אך הדבר נכון גם לגבי צוואות שתורגמו משפת המקור לשפה אחרת. שלב זה חשוב מאחר ובצוואה מתורגמת עלולים להימצא אי-דיוקים בנוסח, אשר משפיעים על הבנת הכוונה של המצווה.

צוואה מתורגמת מול מקורית – מי הקובעת?

ישנם מקרים בהם בית המשפט נאלץ להכריע בין שתי גרסאות של הצוואה, אחת מתורגמת והשנייה בשפת המקור, בגלל אותם אי-דיוקים שהופכים את תוכן הצוואה מחד-משמעי לנתון לפרשנות ובכך מקשים על הגשמתה.

כיצד בית המשפט מכריע בדיונים מסוג זה? אם יש ביסוס לטענות כי אי-הדיוקים מקורם בתרגום שגוי והם אינם מופיעים בצוואה שכתובה בשפת המקור, בית המשפט נוטה להתחשב בניסוח של הצוואה המקורית על פני המתורגמת. אך אם בית המשפט נדרש להכריע בין צוואות בשתי שפות שונות שאף אחת מהן איננה שפת המקור, מדובר בדיון סבוך יותר.

על פי הכתוב לעיל ניתן להסיק שתי מסקנות חשובות:

  1. תרגום צוואה צריך להיעשות על ידי בעל מקצוע שיעשה את המלאכה באופן מקצועי ומדוייק.
  2. יש לשמור במקום בטוח את הצוואה בשפת המקור כדי לעזור ליורשים ולבית המשפט להכריע בעת הצורך.