צוואות וירושה

ארבע סוגי צוואות ואופן אישורן

צוואה
צוואה

חוק הירושה הישראלי מגדיר ארבעה סוגים שונים של צוואות שנחשבות לקבילות. על אף שמדובר בהיבט טכני בעיקרו, חשוב להקפיד כי כל סוג של צוואה תעמוד בדרישות הספציפיות שלה, אחרת היא עלולה להיפסל. אלה הם ארבעת סוגי הצוואות והדרישות של כל אחת מהן:

צוואה בנוכחות עדים

זו היא הצוואה הנפוצה ביותר שיש. מדובר בצוואה שנחתמה בנוכחות של שני עדים.

צוואה בפני גורם ציבורי

מדובר בצוואה שהמצווה מצהיר עליה בפני גורם שמוסמך לכך. המצווה יכול להצהיר על צוואתו בפני רשם לענייני ירושה, שופט, חבר בית דין דתי או נוטריון.

צוואה שנכתבה בכתב יד

ישנם אנשים שמסיבות כאלה ואחרות מעדיפים לכתוב את הצוואה שלהם בכתב ידם. כדי שצוואה כזו תהיה תקינה, עליה לכלול את תאריך כתיבתה ואת חתימת המצווה, גם הם בכתב ידו בלבד.

צוואה שנמסרה בעל-פה

לא כל אדם מכין את עצמו מראש לקראת מותו הבלתי נמנע ורושם צוואה. לכן, ישנה אפשרות לעשות צוואה יחידה בעל פה, שנקראת גם "צוואת שכיב מרע". צוואה מסוג זה יכולה להיערך רק על ידי אדם שעומד למות, והיא תהיה קבילה רק אם היא נמסרה בפני שני עדים לפחות.

חשוב לשים לב כי על מנת שההוראות שניתנו בכל צוואה, בלי קשר לסוגה, אכן יצאו אל הפועל, היא צריכה לעמוד במספר דגשים משפטיים נוספים כפי שמפורט במאמר זה.