פלילי קטינים

עד מתי ניתן להחזיק קטינים תחת מעצר?

החזקת קטינים במעצר
החזקת קטינים במעצר

אין צורך להסביר ולהרחיב עד כמה מעצר הוא חוויה קשה מאוד לכולם, מבוגרים וקטינים כאחד. תיקון ה14 של חוק הנוער, שנכנס לתוקף משנת 2009, קובע זכויות מיוחדות לקטינים בבית הכלא. בין היתר, התיקון קובע כי על זמן המעצר של הקטין להיות מצומצם ככל האפשר ויש לבצע את המעצר רק במקרה ואין פתרון אלטרנטיבי.

את ההחלטה על אורך המעצר עושה חוקר הנוער המשטרתי. בנוסף, זמן שהות קטין תחת מעצר משתנה בהתאם לגילו ובהתאם לשאלה האם הובא בפני שופט במהלך תקופת מעצרו.

להלן פירוט תקופות המעצר לקטינים

 • לא ניתן לעצור קטין מתחת לגיל 12, אפילו אם הוא חשוד בעבירה פלילית.
 • קטין עד גיל 14 שנעצר ללא צו – יעצר לתקופה של עד 12 שעות, עם אפשרות להאריך ב-12 שעות נוספות אם לא הייתה אפשרות להביאו לדיון בפני שופט.
 • קטין מעל גיל 14 שנעצר ללא צו – פרק הזמן יעלה ל-24 שעות במעצר עם אפשרות להאריך ב-24 שעות נוספות אם לא הובא לדיון בפני שופט.
 • מעצר קטין עם צו בימ"ש – יארך עד 10 ימים עד להגשת כתב אישום נגדו, עם אפשרות להוסיף 10 ימים נוספים אם כתב האישום לא הוגש בזמן. אחרי 40 יום ללא הגשת כתב אישום נגד קטין, המשטרה מחוייבת לשחררו מיידית.
 • נעצר קטין והוגש נגדו כתב אישום אך לא הושגה הכרעה בעניינו בפרק זמן של שישה חודשים, המשטרה מחוייבת לשחררו.

זכויות נוספות של קטינים בעת מעצר

 • קטינים יוחזקו באגף או בית מעצר נפרד מאוכלוסיית האסירים הבוגרת ולא יהיה חיכוך בין שתי האוכלוסיות.
 • אוכלוסיית העצירים הקטינים תקבל פעילויות חינוך ופנאי כדי לשפר את תהליך שיקומה.
 • לא ניתן לעצור קטין בין כותלי בית הספר, למעט אם אין ברירה אחרת ואז המעצר יבוצע בתיאום עם מנהל המוסד החינוכי.
 • ישנו איסור על איזוק קטינים במרחב הציבורי. אם אין ברירה לאזוק את הקטין, יש לצמצם את זמן איזוקו למינימום ההכרחי.
 • לאחר ביצוע מעצר, המשטרה מחוייבת להודיע להורי הקטין על מעצרו.
 • זכותו של הקטין לשמור על קשר עם משפחתו, הן בביקורים והן בקשר טלפוני, בתנאי שאין הדבר פוגע בהליך החקירה.