פלילי

הוצאת צו איסור פרסום על ידי בית המשפט

צו איסור פרסום
צו איסור פרסום

צו איסור פרסום, כפי שניתן להסיק משמו, הוא צו אשר אוסר על פרסום המידע שנמצא ברשותו של בית המשפט.

מתי יוצא צו איסור פרסום?

הצו יוצא על ידי בית המשפט כדי למלא אחת או יותר מהמטרות הבאות המפורטות להלן:

  • להגן על האינטרסים של הציבור.
  • למנוע חשיפת זהותו של אדם מעורב כדי למנוע פגיעה בחייו או בשמו הטוב.
  • מניעת פגיעה אפשרית בחקירה שנמצאת בעיצומה.
  • על דיון שמתנהל מאחורי דלתיים סגורות ואסור לפרסם עליו שום מידע, לדוגמה דיון בעל נגיעה בנושאים ביטחוניים.
  • כאשר אחד הצדדים בדיון או אחד העדים שזומנו אליו הוא קטין מתחת לגיל 18.

שאלות נפוצות על צו איסור פרסום

מי יכול לבקש הוצאת צו איסור פרסום?

הגורמים הבאים מסוגלים לבקש צו מבית המשפט: עד, נאשם, נאשם חשוד או התביעה. בקשה לאיסור תתקבל באופן אוטומטי כאשר מעורב קטין.

מה נחשב הפרת צו?

שמו של האדם או כל פרט אחר אשר עלול להביא לזיהויו, בין אם על ידי סביבתו הקרובה ובין אם על ידי כלל הציבור. הדבר כולל פרסום של קולו, דמותו, סביבתו, דמויות הקרובות אליו או כל דרך אחרת שעלולה לחשוף מידע שהובא אל בית המשפט.

מה העונש על הפרת הצו?

העונש על הפרת צו איסור פרסום יכול להגיע לתקופת מאסר של עד שישה חודשים, או עד שנה כאשר מדובר בקטין לפי סעיף 24 של "חוק הנוער (טיפול והשגחה)".