פלילי קטינים

באילו מקרים מותר לחקור קטין בשעות הלילה?

חקירת קטין בשעות הלילה
חקירת קטין בשעות הלילה

חקירת קטין אסורה עפ"י סעיף 9ד לחוק הנוער בין השעות 8 בערב ועד 7 בבוקר שלמחרת.
סעיף זה חל באופן אוטומטי על כל הקטינים מתחת לגיל 14 שזומנו לחקירה לצורך עדות ושאינם חשודים בביצוע של עבירה.

למרות זאת, חקירת קטין בשעות הלילה תורשה קרה והקצין החוקר החליט, על פי שיקול דעתו, שישנה דחיפות בחקירת הקטין על אף השעה המאוחרת.

הסיבות בהן הקצין החוקר יכול להחליט לחקור בשעות הלילה

  • למנוע שיבוש מעצר או חקירה של חשודים.
  • להשיג ראיות חשובות להמשך החקירה.
  • למנוע שחרור של חשודים שכבר נעצרו.
  • לחסוך פגיעה בקטין עצמו, בין אם נפשית ובין אם גופנית.

מצבים נוספים בהם תורשה חקירת הקטין בלילה

  • במקרה והקטין הגיע אל תחנת המשטרה מיוזמתו.
  • הסכימו הקטין או הוריו לחקירתו בשעות הערב המאוחרות, לכל היותר עד חצות.
  • עבירה פלילית בוצעה בסמוך למועד החקירה.

במקרה ובמסגרת חקירת העד הקטין הפך הקטין לחשוד בעבירה, תיפסק החקירה באותה נקודת זמן ותתחדש לאחר שיתקיימו הכללים שנוגעים לחקירות קטינים חשודים. במצב זה, מומלץ להיעזר בשירותיו של עו"ד פלילי שמתמחה בקטינים.