גירושין קטינים

תשלום מזונות – באילו מקרים האישה היא זו שתשלם?

חובת תשלום מזונות, לפחות על פי בית המשפט הישראלי, תוטל כברירת מחדל על האבא. על אף זאת, שינויים שמתרחשים בשנים האחרונות בהרכב התא המשפחתי המסורתי, הן מבחינה חברתית והן מבחינה כלכלית, מחייבים מידה של גמישות והסתגלות מצד בית המשפט כדי לפסוק בצורה מיטבית בסיטואציות חדשות אלה. התוצאה של כך הם מקרים על פיהם חובת תשלום מזונות תוטל במקרים מסויימים על האמא במקום על האב.

אם הוכח כי המשכורת של האמא גבוהה באופן משמעותי מזו של האבא, בית המשפט יתחשב בכך בפסיקתו. בית המשפט גם ייקח בחשבון מקרים בהם משכורתו של האב הינה נמוכה מדי ואיננה מאפשרת תשלום מזונות. עוד שיקול כלכלי הוא האם האבא נמצא בחובות כספיים.

תנאי נוסף שעשוי לחזק את נטיית בית המשפט להחליט על הטלת חובת תשלום מזונות על האמא הוא שהילדים נמצאים במשמורת אצל האבא.

חשוב מאוד להדגיש כי דמי המזונות כפי שמתואר לעיל תקף לבית משפט אזרחי ולא לבית דין דתי, זאת על אף שהמשפט הישראלי האזרחי מבוסס באופן עקרוני על ההלכה היהודית.

בכל אופן, בין אם חובת תשלום מזונות מוטלת על האב או על האם, בית המשפט יקפיד לשמור עד כמה שניתן על חלוקה שיוויונית של הוצאות המשפחה בין שני הצדדים. השאיפה של בית המשפט היא לתת לכל הצדדים המעורבים בגירושין, הורים וילדים כאחד, הזדמנות להשתקם לאחר הגירושין.